สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำผู้บริหารสถานศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ในสังกัดเข้าศึกษาดูงาน ณ สพป.ราชบุรี เขต 2 ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ โดยมีนายศุภกร มรกต ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2 และคณะ ฃึ่งได้รับมอบหมายจากนายประสงค์ แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ  จากนั้น จัดแบ่งกลุ่มเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดดอนทราย(สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) อ.โพธาราม โดยมีนายสุรพล เอี่ยมธนานุรักษ์ ผอ.โรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และอีกคณะเข้าดูงานที่ ร.ร.อนุบาลบางแพ อ.บางแพ และร.ร.วัดพระศรีอารย์(ขันธราษฏร์บำรุง) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี