นักกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนสันกำแพง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาบาลเกตบอล Singha 3×3 Thailand Championship 2020

โรงเรียนสันกำแพง ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอล ในการแข่งขันกีฬาบาลเกตบอล Singha 3×3 Thailand Championship 2020 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ผลปรากฎว่า ประเภทชายอายุไม่เกิน 14 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หญิงอายุไม่เกิน 16 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โค้ช 1 นายสถิต ตาคำ 2 นายนิติพล คูเพชร