สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดโครงการลูกเสือรวมใจ  เทิดไท้องค์ราชัน  

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในฐานะสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ  จัดกิจกรรมปลูกป่าและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้โครงการ “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”  ในวันที่ 14  กันยายน 2563  ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล อ.เมืองชัยภูมิ    เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อให้ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล(ค่ายลูกเสือประจำจังหวัดชัยภูมิ)พัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐานค่ายลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ