สพป.ลำพูน เขต 1 เปิดโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือหริภุญชัยจังหวัดลำพูนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือหริภุญชัยจังหวัดลำพูนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 โดยมีนายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน