สพม.15 ร่วมประชุมสัมมนาการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริการการจัดการการศึกษา

นส.อามีเนาะ หะยีดอเลาะ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นส.เพ็ญวิภา  ทองเชื้อ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นส.ดาริน สิงห์นำโชค นส.พินีภรณ์  หงษ์สามารถ และ นายกฤษฎา นิลน้ำ ได้รับมอบหมายจากนายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริการการจัดการการศึกษา ครั้งที่ 7  ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา ภาพ – เครือข่ายประชาสัมพันธ์ / พินีภรณ์ – ข่าว