สพป.ระยอง เขต 1 ให้คำปรึกษา/แนะนำ Coaching team ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.

15 กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานให้คำปรึกษา/แนะนำ การดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​  เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​เขตตรวจราชการที่ 8​ ในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 2  ณ สพป.ชลบุรี เขต 1