สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครบรอบ 1 ปี

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยนายวริทธิ  จันทามี  รองผอ.สพป.นค.1 และ นายทองฮะ  พรภูมินทร์ ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 14  ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครบรอบ 1 ปี  ได้แก่โรงเรียนบ้านน้อย โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ โรงเรียนบ้านเทพประทับ โรงเรียนสีกายวิทยาคมและโรงเรียนบ้านโคกก่อง ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด