สพป.ชลบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ ดร.สุดา สุขอ่ำ และคณะ

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1  ในนามประธานคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำหน่วยพัฒนาที่ 6 และคณะข้าราชการทุกกลุ่มร่วมต้อนรับ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สพร.สพฐ.  รักษาราชการแทน ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา. พร้อมคณะมาให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ และเป็นขวัญกำลังใจให้คณะผู้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 8 จำนวน 11 คน  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1