สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานและดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2561 และมอบเกียรติบัตร ให้แก่สถานศึกษาที่อ่านออกยกชั้น ปีการศึกษา 2561 จำนวน 8 โรงเรียน และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2561 จำนวน 6 โรงเรียน ซึ่งคัดเลือกจากสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทำงาน ส่งผลให้การจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่ได้ ทั้งนี้สถานศึกษาทั้ง 6 แห่ง ได้มีการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์