สพป.หนองคาย เขต 1 รับการนำเสนอผลการเรียนรู้สภาพจริงของคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning)

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการรับการนำเสนอผลการเรียนรู้สภาพจริงของคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2563 ณ ห้องพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง นึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง พร้อมกับคณะรองผอ.สพป.นค.1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด เข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด