++++ นิทรรศการ สิงห์สามหมอก Marvelous Visions HOUSE 2020 ว่าที่รองผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ,2 ++

^^วันพุธ  ที่ 16  เดือนกันยายน พ.ศ.2563  ดร.กัญญาพัชร  พงษ์ดี  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 2    เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการสิงห์สามหมอก Marvelous Visions HOUSE 2020   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการจากการศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอผลงานทางวิชาการจากการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ     ณ ห้องประชุม 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน