ร.ร. เลยอนุกูลวิทยา สพม.19 จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลต้านภัยโควิด-19

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดกิจกรรมการแข่งขันบาสเก็ตบอลเยาวชน นักเรียน ต้านภัย โควิด 19 ประจำปี 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ สนามกีฬาโดมแสด โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ในระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2563

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวว่า โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดยนายอุเทน ขันติยู ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมการแข่งขันบาสเก็ตบอลนักเรียนต้านภัย โควิด 19 ประจำปี 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ณ สนามกีฬาโดมแสด โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาในระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2563  โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และมีนายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา นายปรีชา ศรีวิไลลักษณ์ ผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา นายพิพัฒน์พงษ์ วันทา สมาชิกสภาจังหวัดเลย และแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกความสามารถทางด้านกีฬาบาสเกตบอล  เพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักการเสียสละ มีความสามัคคี เพื่อจัดกิจกรรมการออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด 19

ทั้งนี้ มีทีมบาสเก็ตบอลเยาวชน นักเรียนในจังหวัดเลยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม ประกอบด้วย ทีมโรงเรียนเลยพิทยาคม ทีมวิทยาลัยเทคนิคเลย ทีมโรงเรียนประจันตวิทยา ทีมโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย ทีมโรงเรียนภูเรือวิทยา ทีมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ ทีมโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ทีมโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ทีมโรงเรียนเชียงคาน ทีมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ทีมวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง และทีมโรงเรียนท่าลี่วิทยา

……………………………………….