เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป. และบุคลากรในสังกัด เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และนักเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี