สพป.กระบี่ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่บาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องเล่นในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563  ที่โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่  นายสายัณห์  ไกรนรา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.กระบี่) นำโดยนายอดิศร  แก้วเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พร้อมคณะ ประกอบด้วย  นางสมมาตร  มีแต้ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  นางภัทราภรณ์  จันทร์แก้ว  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวธัญลักษณ์   ทองปรุง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เข้าเยี่ยมอาการและให้กำลังใจ  มอบเงินช่วยเหลือเด็กชายคมกฤต  เจริญกิจ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ ที่บาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุตกจากเครื่องเล่นในโรงเรียน  เมื่อวันที่  15 กันยายน  2563 จากบัญชีสาธารณประโยชน์  สพป.กระบี่ จำนวน 2,000 บาท  โดยมีมารดาเป็นผู้รับมอบ