สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.สนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอนครไทย  ที่เกษียณอายุในปี 2563 จำนวน 21 คน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก