สพป.สระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้เอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนซับม่วงวิทยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว