สพป.สระแก้ว เขต 1 การประชุมคัดเลือกโรงเรียนเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกโรงเรียนเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นฯ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1