สพป.หนองคาย เขต 1 รับฟังสรุปการศึกษาดูงานและการจัดทำรายงานการศึกษาดูงานเป็นรายบุคคลและงานกลุ่ม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานรับฟังสรุปการศึกษาดูงานและการจัดทำรายงานการศึกษาดูงานเป็นรายบุคคลและงานกลุ่ม ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นฐาน หน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning)  ณ ห้องประชุมบัวขาว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด