สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดการประชุมและจัดงาน “วันเกียรติยศ” ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ กันยายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมและการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ “วันเกียรติยศ” ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ระลึกถึงคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับราชการมาจนอายุครบ ๖๐ ปี เพื่อประกาศคุณงามความดีตลอดชีวิตราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวาระครบเกษียณอายุราชการ จำนวน ๑๑๓ คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ผอ.สกสค.ฉะเชิงเทรา บรรยายพิเศษ เรื่องสวัสดิภาพและสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนายสมควร รุ่งเรือง ผู้เชี่ยวชาญ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด ประชาสัมพันธ์สวัสดิการข้าราชการบำนาญ นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวแสดงมุทิตาจิต และมอบใบประกาศเกียรติคุณ มอบของที่ระลึก ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา