สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ปี 2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายนิพัฒน์  มณี ผอ. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ปี 2563 ณ ห้องประชุม 2 อาคารโพธิ์งาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 สำหรับในช่วงเช้ามีการบรรยายเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย ดร.ไพฑูรย์ การเพียร รอง ผอ. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากนางสาวสิธยา อนุสนธิ์ นักจิตวิทยาชำนาญการ จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี บรรยายเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และกระบวนการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาผู้ติดสารเสพติดในระดับเด็กเยาวชน