สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เตรียมพร้อมจัดอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี

         วันที่ 18 กันยายน 2563  นายจรูญ สุริรัมย์  ผอ.โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี   ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  การประชุมเพื่อให้คณะกรรมการฯ  ร่วมวางแผนในการดำเนินการจัดอบรม ทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี  ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 19 กันยายน 2563