โรงเรียนแม่ลานวิทยา เข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับเขตพื้นที่

18 กันยายน 2563  นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 รักษาราชการแทนผอ.สพม.15 ได้นำคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนแม่ลานวิทยา อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ประเภทสถานศึกษา…ภาพ –  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ / พินีภรณ์ – ข่าว