สพป.ชลบุรี เขต 1 พิธีปิดโครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563   ณ ห้องประชุมอาคารสิรินธรโรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  โดยผู้เข้ารับการพัฒนาได้ผ่านการอบรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 67 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 65 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 132 คน