สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับครูพระและครู D.A.R.E.

นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับครูพระ ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครู D.A.R.E. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ในวันที่ 18 กันยายน 2653  ณ ศูนย์ประสานแผนอำเภอชาติตระการ