โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดกิจกรรม”โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563” โดยจัดการประชุมเพื่อสรุปผลกการปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มของสพป.ชัยภูมิ เขต 1ในรอบ1 ปี  มีนายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัภยูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ .ในวันที่ 17 กันยายน 2563  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  และวันที่ 18 กันยายน 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.ชัยภูมิ เขต 1   พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  / ผอ.กลุ่ม/หน่วย และคณะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าศึกษาดูงาน ณ  สพป.ตราด ,โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้า.งฯและโรงเรียนบ้านคลองพร้าว  จ.ตราด