สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรม”ค่ายต้นกล้า จัตุธรรม ครั้งที่ 1″ ณ วัดป่าสุวรรณไพโรจน์ ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

วันที่ 18 กันยายน 2563  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม”ค่ายต้นกล้า จัตุธรรม ครั้งที่ 1″ ซึ่งมีนักเรียนเข้าอบรมเป็นโรงเรียนในตำบลหนองบัวใหญ่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่และสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำบลหนองบัวใหญ่ จำนวน 50,000 บาท จัดอบรมระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2563 ณ วัดป่าสุวรรณไพโรจน์ ต.หนองบัวใหญ่ อจัตุรัส จ.ชัยภูมิ