สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มงาน คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดย ดร.พิเชษฐ์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี มอบหมายให้นางเยาวภา รัตนบัลลังค์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสิงห์บุรี นำคณะศึกษานิเทศก์ศึกษาดูงานกระบวนการทำงาน รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน