สพป.นศ.2 ร่วมกับสมาคมผู้บริหารอำเภอฉวาง พัฒนาให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตาม ว.21/2560

สพป.นศ.2 ร่วมกับสมาคมผู้บริหารอำเภอฉวาง พัฒนาให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตาม ว.21/2560

..**เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายอุกฤษฎ์  สิทธิฤทธิ์  นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอฉวาง  ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ฯ  ว.21/2560  ซึ่งมีนางประชุมพร  ไศลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนางนิศากร ไชยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมให้ความรู้  โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมาพัฒนาจำนวนกว่า 200 คน ณ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

..**นางอรชร  ดำประสงค์  ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 6  ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ  ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความชัดเจนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการขอขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตาม ว.21/2560  ซึ่งได้รับความสนใจจากครูเป็นจำนวนมาก โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์และคณะ, ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และหวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  สามารถพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป