สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูแกนนำในการวัดและประเมินผล ตามแนวทางการประเมิน O-NET

วันที่ 20 กันยายน 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูแกนนำในการวัดและประเมินผลตามแนวทางการประเมิน O-NET โดยมีครูแกนนำ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 102 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2