ประชุมสัมมนาการนำเสนอผลการปฏิบัติงานอันเป็นเลิศ (Best Practce)สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 16

ประชุมสัมมนาการนำเสนอผลการปฏิบัติงานอันเป็นเลิศ (Best Practce)สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 16

ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ดร.ปัญญา  หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 นายจิรัฐพงศ์  สุมนะ รอง ผอ.สพม.37 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการนำเสนอผลการปฏิบัติงานอันเป็นเลิศ (Best Practce) ของกลุ่มและหน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2563 เป็นไปนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบอำนาจ การกระจายอำนาจ สร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการทำงาน ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดโรงเรียนและนักเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา

Facebook สพม.37 : ประชุมสัมมนาการนำเสนอผลการปฏิบัติงานอันเป็นเลิศฯ เขตตรวจฯ 16