คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียน โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล

วันที่ 21 กันยายน 2563 คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยนางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนพร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียนอนุบาล 1 ชั้น 3 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโนอึลเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ทำให้ฝาเพดาน หลังคา กระจก ได้รับความเสียหาย  ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้นำหลักฐานข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาในการของบประมาณซ่อมแซมให้กับโรงเรียนต่อไป