รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพป. (รอบ 6 เดือน)

นายปรีชา ทัพใหญ่ ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รอบ 6 เดือน) โดยมี นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 นายสมพงษ์ พรมใจ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมิน วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สพม.39