ผอ.ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประเภท สาขาอาชีพ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประเภทบุคคล สาขาอาชีพ ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ฯ ประธานในพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ได้ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพของนักเรียน ต่อยอดเพื่อให้เกิดรายได้สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน จนมีทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพจนเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้ได้รับโล่รางวัลพระราชทานบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประเภทบุคคล สาขาอาชีพ ดังกล่าว

…………………………………………