สพป.ภูเก็ต อบรมลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวันชัย  หวังสวาสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 ให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนในสังกัด 12 โรงเรียน เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ สามารถป้องกันตนเอง เป็นแกนนำ และภาคีเครือข่ายผู้ปกครองในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ นายวันชัย  หวังสวาสดิ์ ได้ให้ข้อคิดแก่ผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความรัก ครอบครัว รักตัวเอง เป็นคนดี เก่ง กล้า เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ ช่วยเหลือสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมี พ.ต.ท.กิติภูมิ  ถิ่นถลาง  สว.)สอบสวน)สภ.ถลาง พ.ต.ท.ปรีชา  คงชู สวป.สภ.ท่าฉัตรไชย ร.ต.อ.ชานนท์  บุญสว่าง รอง สว.(ส) กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ด.ต.โกวิทย์  คงดี ผบ.หมู่(จร.)สภ.ฉลอง เป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต