คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล

วันที่ 22 กันยายน 2563 คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ,นายเกรียงไกร วงศ์ไชยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียนแบบ 105/29 โรงเรียนบ้านสะพานหิน อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล ทำให้ฝาเพดานอาคารเรียน ได้รับความเสียหาย โดยมีนายณัฎฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านสะพานหิน รายงานข้อมูล ทั้งนี้คณะกรรมการจะได้นำหลักฐาข้อมูลไปพิจารณาของบซ่อมแซมให้โรงเรียนต่อไป จากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ อ.เทพสถิต โดยมีนายศรายุทธ ปาปะกัง ผอ.โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์และคณะครู ให้การต้อนรับ