ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียน

วันที่ 22 กันยายน 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนบ้านกุดหูลิง อ.บ้านเขว้า  เพื่อให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน