สพป.อุดรธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านม่วงดง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  ทั้งนี้มีโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอโนนสะอาด จำนวน 11 โรงเรียน ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 88 คน เข้าร่วมอบรม 3 วัน 2 คืน