สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

วันพุธที่  5  ธันวาคม  2561  เวลา 8.00 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายวิไล  เบิบชัยภูมิ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และบุคลากรกลุ่มอำนวยการและหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ  เขต  1  ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)  โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ประธานในพิธีฯ วางพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯและนำเหล่าข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชนและประชาชนในจังหวัดถวายบังคม  มีส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัด ถวายพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ของหน่วยงาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิธ