รวมพลัง จนท.กลุ่มอำนวยการ สพป.ปข.1 ป้องกันอุบัติภัยจากลมพายุ

วันที่ 23 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นำโดยนางเรวดี บุตรเล็ก รอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ช่างไม้ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน และ พนักงานขับรถยนต์ พร้อมใจสำรวจต้นไม้ และร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในบริเวณรอบรั้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ เพื่อป้องอุบัตภัยจากลมพายุที่อาจเกิดได้้ในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งช่วย ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยจากสัตว์มีพิษ ที่มาพร้อมกับฤดูฝน ทั้งนี้เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของพวกเราชาว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อีกทั้งเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย ให้กับข้าราชการ บุคลากร และประชาชนที่มาใช้บริการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1