สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ  2563   เพื่อพิจารณาการตรวจให้คะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  โดยมีนายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1