โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 รักษาราชการแทนผอ.สพม.15 ได้นำคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ยะลา  ประเภทสถานศึกษา และนักเรียนรางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563…ภาพ – ข่าว พินีภรณ์