++++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ++

^^วันพฤหัสบดี  ที่ 24  เดือนกันยายน พ.ศ.2563  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ในการประชุมคณะทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกลุ่ม​เครือข่าย​ทุกกลุ่ม​ กลุ่ม​ละ​2​คน​ และคณะทำงาน​เพื่อ​ยกระดับ​คุณภาพ​การศึกษา​โดย​กระบวนการ​มีส่วนร่วม​ของ​ สพป.แม่ฮ่องสอน​เขต1​  รวมจำนวน​28​คน  ณ ห้องประชุม 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน