ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานเกษียณอายุราชการ ของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.36

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว