การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก

วันที่ 21 กันยายน 2563  เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และคณะ ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อำเภอปง  จังหวัดพะเยา โดยมี นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคมและคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ