การประชุมสัมมนาการนำเสนอผลการปฏิบัติงานอันเป็นเลิศ Best Practice ของ เขตตรวจราชการ ที่ 16

วันที่ 21 กันยายน 2563  เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางสายสุดา ใจกล้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาการนำเสนอผลการปฏิบัติงานอันเป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มและหน่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2563 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ