สพป.อุดรธานี เขต 2 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนและผู้ปกครอง

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิด โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านกอก และนักเรียนบ้านห้วยวังปลา ร่วมกิจกรรม ณ อาคารกุศล โรงเรียนบ้านบ้านกอก อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี