สพป.สระแก้ว เขต 1 การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบตัวชี้วัด และคะแนนประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายที่ สพฐ. กำหนด

วันที่ 25 กันยายน 2563 ดร.กาญจนา เปริมภิรักษา ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธาน เปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบตัวชี้วัด และคะแนนประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายที่ สพฐ. กำหนด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1