รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนในงานประเมินสภาพจริง โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ในการประเมินสภาพจริง โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ส.ต.ต.ธีระวุฒิ บุญแนบ : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องเม็ก

พิจิตร บรรลุสันต์ ,พรลภัส เมฆไชยภักดิ์  : ภาพ

    

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)