สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ดร.สารภี เจริญรบ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน                เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมไฃยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา              ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้ารับการประชุมได้แก่ผู้ทำหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 180 โรงเรียน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2